Xe Cải Tiến
prev
  • Xe Cải Tiến
  • xe cải tiến
next

Xe Cải Tiến Bánh Hơi

Xe cải tiến bánh đặc 

Xe cải tiến chất lượng 

 

Đặt hàng

Chi tiết

Xe Cải Tiến Bánh Hơi

Xe cải tiến bánh đặc 

Xe cải tiến chất lượng 

xe cải tiến

Kích thước Thùng Xe cải tiến Phoenix: 

Chiều dài: 1020 mm

Chiều rộng: 710 mm

Chiều cao: 350mm