Xe Cải Tiến Bánh Hơi Vận Thăng
prev
  • Xe Cải Tiến Bánh Hơi Vận Thăng
next

Giá tiền: 4.000.000

Sản xuất Xe Cải Tiến bánh hơi chuyên dùng vận chuyến hàng hóa vào vận thăng hàng, vận thăng lồng. Xe đẩy hàng vật liệu công trình. 

Đặt hàng

Chi tiết

   Công ty Phoenix sản xuất Xe Cải Tiến Bánh Hơi chuyên dùng vận chuyến vật liệu, hàng hóa vào vận thăng nâng hàng, vận thăng lồng tại công trình. Qui cách xe cải tiến Phoenix cung cấp

- Chiều rộng: 0.6-0.7m

- Chiều cao: 0.6 - 0.7m

- Chiều dài: 0.9  - 1.0m

Sản phẩm xe cải tiến chất lượng, giá rẻ. Sản phẩm có tấm chắn phía sau thảo  dỡ lắp đặt dễ dàng. 

 

xe cải tiến bánh hơi

xe cải tiến bánh hơi