KÍCH TĂNG

   CÔNG TY PHOENIX: Đơn vị sản xuất KÍCH TĂNG, KÍCH TĂNG ĐẦU, KÍCH TĂNG CHÂN, KÍCH TĂNG ĐẦU, KÍCH TĂNG BĂNG.

- Kích Tăng Bằng rỗng thép ống D34, dày 3.8ly, chiều dài 0.5m

- Kích Tăng U rỗng , thép D34, dày 3.8ly, chiều dài 0.5m

   Ngoài ra Dàn Giáo Phoenix còn nhận gia công theo yêu cầu của khách hàng: Kích tăng 500, Kích tăng 300, Kích tăng 600, Kích tăng 700

kich tang

Tăng đơ giàn giáo được sơn chống rỉ hoặc tăng đơ giàn giáo xi mạ màu kẽm