Mâm Giàn Giáo 360

Mâm Dàn Giáo 1600 x 360 x 1.2mm, có móc khóa 

Mâm chuyên dung để đứng thao tác thi công trong xây dựng

Mâm dàn giáo hay còn gọi là sàn thao tác, tấm lót sàn

Mâm giàn giáo nghĩa tiếng anh là scaffolding wheels

mâm dàn giáo

mâm giàn giáo

   Ứng dụng mâm dàn giáo: Mâm dàn giáo có chiều dài 1.6m vừa với kích thước khi lắp đặt hai khung giàn giáo. Thiết kế có khóa an toàn để cố định mâm khi đứng thao tác trên cao.