Ty Ren D17

Ty ren là thiết bị quan trọng trong công tác coppha cho mỗi công trình. Chức năng của ty ren dùng để gông và giữ coppha cột, coppha trụ thành. Ty ren được làm từ thép tròn phi 17, ren suất cán từ đầu này đến đầu kia. Có chiều dài phổ biến là 1m, 2m, 3m, bước ren 10mm. 

Chất liệu: SC45

Công nghệ: Cán 

Bước ren: 10mm

Trọng lượng: 1.5kg/m

Tải phá hủy: 14 tấn. 

Một bộ ty ren gông bao gồm phần ty ren, con tán chuồn và côn thép. 

 

ty ren D17

ty ren thưa 17

ty ren coppha

Không tồn tại mẫu tin