Danh mục thang giàn giáo

THANG GIÀN GIÁO

THANG GIÀN GIÁO PHOENIX: Thang đươc dùng để thao tác lên xuống trong hệ giàn giáo bao che, thao tác giữa các tầng giàn giáo thuận tiện.

Thang Dàn Giáo Phoenix: Chiều dài 2.35m, số bậc 7, bề rộng ngang 48cm, thép hộp 30x60 

thang giàn giáo