Kích Tăng U (Kích Đầu)

KÍCH TĂNG U - KÍCH TĂNG ĐẦU - TĂNG ĐẦU, KÍCH ĐẦU

Kích tăng đầu 0.5m, phi 34, ống rỗng, dày 3.8ly

Kích tăng U hay còn gọi là kích tăng đầu là thiết bị gắn lên khung dàn giáo và xà gồ để chống đỡ hệ chống sàn.

Kích tăng u

   Ứng dụng kích tăng trong thực tế: Kích tăng U sẽ chống đỡ lấy xà gồ. Kích tăng U điều chỉnh được khẩu độ chống từ 0 - 35cm cho loại 0.5m. Thiết kế đầu U giúp cho cây chống hay giàn giáo được giữ cố định khi chống với xà gồ. 

Kích tăng U

kích u