BÁNH XE GIÀN GIÁO

BÁNH XE GIÀN GIÁO: Được sử dụng với mục đích di chuyển Dàn Giáo thuận tiện từ chỗ này qua chỗ khác để thi công

Bánh xe giàn giáo hiện này có nhiều loại khác nhau:

- BÁNH XE DÀN GIÁO D120

- BÁNH XE DÀN GIÁO D150

- BÁNH XE GIÀN GIÁO D200

bánh xe dàn giáo d120

bánh xe giàn giáo d150