Cây Chống 3.5m

CÂY CHỐNG TĂNG 3.5M  cấu tạo như sau: 

+ Vỏ cây chống tăng 3.5m làm từ thép tròn D60, dài 1.7m, dày 2mm

+ Ruột cây chống tăng làm từ thép ống tròn D49, dài 2.0m

CÂY CHỐNG SÀN 3.5M

CÂY CHỐNG THÉP 3.5M

CHIỀU CAO TỐI ĐA: 3.5M

CHIỀU CAO TỐI THIỂU 1.7M

cây chống