GIÀN GIÁO

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG PHOENIX: Sản xuất và kinh doanh thiết bị xây dựng các loại: 

- DÀN GIÁO, GIÀN GIÁO KHUNG, DÀN GIÁO CHỮ H, GIÀN GIÁO BAO CHE, GIÀN GIÁO HOÀN THIỆN

- GIÀN GIÁO CHỐNG SÀN, GIÀN GIÁO NÊM, DÀN GIÁO VIETFORM

- GIÀN GIÁO CHỮ A, GIÀN GIÁO TỔ HỢP, GIÀN GIÁO CHỊU LỰC

Dàn Giáo

Hệ Giàn Giáo Khung dùng bao che và chống sàn 

Dàn Giáo Xây Dựng