Giàn Giáo RingLock

   Hệ Giàn Giáo RingLock được cấu thành từ các cây chống đứng, liên kết với nhau nhờ thanh giằng ngang, các cây kích tăng đầu và tăng u. 

   Hệ giàn giáo ringlock hay còn gọi là giàn giáo dĩa bởi chúng liên kết với nhau nhờ bass dĩa 

 

giàn giáo ringlock

giàn giáo dĩa

dàn giáo ringlock

Không tồn tại mẫu tin