Cầu Tháp

   Cấu tháp là thiết bị chuyên dụng để vận chuyển các linh kiện, vật tư, thiết bị trong công trình một cách nhanh chóng cà thuận tiện. Cẩu tháp hiện nay có nhiều loại với tải trọng, chất lượng và giá cả khác nhau. 

   Công ty Phoenix nhập khấu, lắp đặt các loại cẩu tháp cho nhà thầu xây dựng: Cẩu tháp QTZ; Cẩu tháp Potanin, Cẩu tháp Jawway...

Các bộ phận cấu tạo của cấu tháp xây dựng 

lắp dựng cấu tháp