Danh mục chéo giàn giáo

CHÉO GIÀN GIÁO

   CHÉO GIÀN GIÁO là thiết bị đi kèm với Giàn Giáo với mực đích giữ liên kết các khung giàn giáo với nhau, chịu lực kéo giằng ngang

- Chéo Giàn Giáo 1.96m: được làm từ ống thép D21, dày 1.2ly; 1.4ly chuyên dùng cho dàn giáo 1.7m và khung giàn giáo 1.53m

- Chéo Dàn Giáo 1.71m: Làm từ thép D21, dày 1.2 - 1.4ly, dùng cho khung dàn giáo 1.2m và khung dàn giáo 0.9m

chéo giàn giáo

 

CHÉO KẼM