Cây Chống 4.0m

CÂY CHỐNG 4.0M

CÂY CHỐNG TĂNG 4.0M

CỘT CHỐNG 4.0M

CHIỀU CAO TỐI ĐA: 4.0M

CHIỀU CAO TỐI THIẾU: 1.5M

+ Vỏ cây chống 4.0m làm từ thép ống D60, dày 2.0ly, chiều dài 1.7m bao gồm cả ống ren

+ Ruột cây chống tăng 4m làm từ thép ống D49, dày 2ly, chiều dài 2m

Cây chống tăng 4.0m được sơn nhúng dầu, sơn tình điện, hoạc làm từ ống thép kẽm cho khách hàng lựa chọn

Cây chống 4m