THÉP HỘP 50X50
prev
  • THÉP HỘP 50X50
  • xà gồ 50x50
next

THÉP HỘP 

THÉP HỘP 50X50

XÀ GỒ 50X50

THÉP HỘP VUÔNG 50

Đặt hàng

Chi tiết

   Công ty Phoenix là nhà phân phối thép ống, thép hộp các loại, thép xây dựng các loại cho các nhà thầu xây dựng. Đồng thời với việc cung cấp thiết bị xây dựng, Phoenix là đối tác cung cấp thép xây dựng phục vụ công trình. Công ty cung cấp giá thép nhà máy cho các nhà thầu, đảm bảo cạnh tranh nhất, bởi chúng tôi tiêu thụ khối lượng thép lớn đều mỗi tháng cho các nhà máy. 

   Các nhà máy mà chúng tôi là đại lý cấp 1 như Vina one, Thép SMC, thép TVP, Thép Nam Kim, Thép Vigal, Thép Hòa Tháp, Thép Hoa Sen...

  Các chúng loại như thép hộp các loại: thép 50x50; thép 50x100, thép ống, thép mạ kẽm, thép đen 

thép hộp