Thép Hộp 40x80
prev
  • Thép Hộp 40x80
next

Thép hộp 40x80 đầy đủ các độ dày theo yêu cầu của các nhà thầu 

Đặt hàng

Chi tiết

Công ty Phoenix cung cấp Thép Hộp 40x80; thép hộp 40x40 đầy đủ các độ dày. Chiều dài 6m. Thép hộp đen, thép hộp kẽm

 

thép hộp