Danh mục thép hộp

Thép Hộp

Thép Hộp 50x50 đầy đủ độ dày: 1.6ly; 1.8ly; 2ly...

Thép hộp 50x100 dày 1.8ly, 2ly,1.4ly...

Thép hộp 40x80 dày 1.8ly, 2ly ...

Thép hộp mạ kẽm 30x60, dài 6m.

 

thép hộp

thép hộp 50x100