Thang Leo Dàn Giáo Khung
prev
  • Thang Leo Dàn Giáo Khung
  • thang gian giao
  • thang dàn giáo
next

Thang Dàn giáo Khung 

Cầu thang dùng cho dàn giáo khung 1.7m

Đặt hàng

Chi tiết

   Thang leo giàn giáo là thiết bị dùng để thao tác lên xuống trong hệ giàn giáo để di chuyến an toàn và nhanh chóng. Cầu thang giàn giáo phổ biến là sản xuất sử dụng cho khung giàn giáo 1.7m, còn các hệ giáo 1.53 hay 1.2 thì cần đặt hàng để sản xuất theo đơn. 

   Cầu thang giàn giáo dùng cho Giàn giáo khung 1.7m.

Thang giàn giáo 1.7m có kích thước: 

- Chiều dài: 2350mm

- Số bậc 7

- Chiều rộng: 480mm

thang giàn giáo

   Cầu thang giàn giáo khung 1.7m lắp lên khung 1.7m, khoảng cách 2 khung là 1.6m nên chiều dài bắt buộc là 2.35m để lắp đặt lên hệ giàn giáo lắp đặt bao che hay hoàn thiện. 

cầu thang giàn giáo

   Thang leo giàn giáo để lắp đặt lên khung giàn giáo cao 1.7m với mục đích giúp công nhân thao tác lên xuống các tầng dễ dàn và an toàn.