COPPHA PANEL
prev
  • COPPHA PANEL
  • coffa panel
  • coppha panel
  • cốt pha panel
  • Tấm Euro Form
  • Cốt Pha Panel
next

COPPHA PANEL, COPPHA ĐỊNH HÌNH

COFFA CỘT, CỐT PHA PANEL

Đặt hàng

Thông tin chi tiết

COFFA PANEL - TẤM EUROFORM

Coppha Panel có quy Cách 

Chiều dài: 1.2m

Chiều rộng: 20cm; 25cm; 30cm; 35cm; ...60cm

Khung xương tôn dày 2.5ly

Mặt tôn thép dày 2ly

 

coppha panel

 

Tấm Coffa Panel mặt ván phủ phim 12mm

coffa panel