CÂY CHỐNG THÉP, CỘT CHỐNG THÉP
prev
  • CÂY CHỐNG THÉP, CỘT CHỐNG THÉP
  • cây chống thép
next

Giá tiền: 250.000

CÂY CHỐNG THÉP, CỘT CHỐNG THÉP
CAY CHONG THEP, COT CHONG THEP

Đặt hàng

Chi tiết

 Công ty Phoenix: Sản xuất Cây Chống Thép, Cột Chống Thép
    + Cây chống thép dài từ 3.5m đến 5.0m
    + Vỏ cây chống théo D60, dày 2ly
    + Ruột cột chống D49, dày 2mm
Màu sắc: Màu xanh, màu đỏ, màu cam...
cay chong thep. cot chong thep