CÂY CHỐNG TĂNG 3.5M, CÂY CHỐNG ĐƠN
prev
  • CÂY CHỐNG TĂNG 3.5M, CÂY CHỐNG ĐƠN
  • cây chống 3.5m,
  • cây chống tăng 3.5m
next

Giá tiền: 199.000

CÂY CHỐNG DÀI 3.5M, 2LY
CÂY CHỐNG ĐƠN 3.5M
CÂY CHỐNG TĂNG 3.5M, 2LY

Đặt hàng

Chi tiết

  CÔNG TY PHOENIX Cung cấp cây chống tăng dài 3.5m, 2ly
 - Cây chống đơn ống D60 và D49
 - Cây chống có chiều dài max 3.5m, min 2m, có thể thay đổi chiều cao từ 2m-3.5m
 -  Cây chống 3.5m, nhúng sơn dầu, đầy đủ màu sắc cho khách hàng lựa chọn

Cây chống đơn


   CÂY CHỐNG ĐƠN, CÂY CHỐNG TĂNG 3.5M, CÂY CHỐNG ĐÀ, CÂY CHỐNG DẦM, DỄ THAO TÁC CHO NHỮNG VỊ TRÍ CHỊU TẢI LỚN VÀ LĂP ĐẶT KHÓ KHĂN
- Kiểm định cây chống đơn, thử tải cây chống lên đến 1.7 tấn ở mức an toàn. Tải trong Cây chống tăng 4.0m do Quartest 3 kiểm định. 
Kiểm định cây chống