PHỄU ĐỔ BÊ TÔNG CẨU THÁP
prev
  • PHỄU ĐỔ BÊ TÔNG CẨU THÁP
  • phễu đổ bê tông
  • phễu bê tông 0.9m3
next

Đơn giá: 9.000.000

Phễu đổ bê tông cẩu tháp 

Phễu bê tông 0.9m3

Phễu bê tông 

 

Đặt hàng

Thông tin chi tiết

Phễu đổ bê tông Phoenix

Phễu bê tông 0.9m3, thiết kế tiện lợi, an toàn và chất lượng cho thi công đổ bê tông sàn công trình.

phễu đổ bê tông

phễu bê tông 0.9m3