Ty ren D12
prev
  • Ty ren D12
  • ty ren d12
next

- Ty ren D12

- Ty ren tán chuồn D12

 

Đặt hàng

Chi tiết

   Công ty Phoenix sản xuất Ty ren, tán chuồn dùng gông cột, trụ đổ bê tông trong xây dựng. 

Ty ren D12 có chiều dài qui cách: 1m, 2m, 3m

Tán chuồn D12 đi cùng với ty ren 

ty ren d12