Cầu Thang Leo Giàn Giáo Nêm Phoenix
prev
  • Cầu Thang Leo Giàn Giáo Nêm Phoenix
next

Cầu thang leo hệ giàn giáo nêm 1600x1000mm

Thang leo dàn giáo nêm 1600x1500mm

Cầu thang giàn giáo nêm di động

Đặt hàng

Chi tiết

   Hệ giàn giáo nêm khi lắp dựng cũng cần sàn thao tác để công nhân đứng làm việc. Cũng cần thang leo giàn giáo để thao tác lên xuống khi làm việc. Xuất phát từ nhu cầu đó, mâm giàn giáo nêm và thang giàn giáo nêm được thiết kế riêng cho hệ giàn giáo nêm này. 

   Theo thiết kế bậc nêm liên kết có khoảng 1000mm và 1500mm và giằng ngang 1.55m để thích hợp với mâm giáo 1600x360x1.2mm. Thang giàn giáo nêm có hai loại cở bản đó là: 

   - Thang giàn giáo 1887mm để lắp dựng lên kích thước cao 1000m và chân giằng dài 1600mm. 

 

thang leo giàn giáo nêm

   - Thang giàn giáo 2193mm lắp dựng lên  kích thước bước 1600mm và cao 1500mm

 

thang giáo nêm

   Là đơn vị sản xuất trực tiếp các sản phẩm về thiết bị xây dựng. Công ty chúng tôi nhận gia công theo bản vẽ, theo yêu cầu của từng khách hàng. Sản xuất trực tiếp, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo nhu cầu khách hàng. 

thang giàn giáo