THANH GIẰNG NGANG TRONG HỆ GIÀN GIÁO NÊM
prev
  • THANH GIẰNG NGANG TRONG HỆ GIÀN GIÁO NÊM
next

- Thanh giằng ngang dàn giáo nêm 

- Giằng ngang giàn giáo vietform

- Giằng liên kết trong giàn giáo nêm 

 

Đặt hàng

Chi tiết

THANH GIẰNG NGANG TRONG HỆ GIÀN GIÁO NÊM:

 Giằng liên kết trong giàn giáo nêm hay dàn giáo vietform được làm từ thép ống D42, dày 2ly, thanh giằng thường có kích thước phổ biến: Thanh giằng dài 0.5m; Giằng ngang 1.0m; giằng ngang 1.5m

Thanh giằng dài ngắn nhằm mục địch thay đổi khoảng cách dài ngắn của cây chống để đảm bảo khả năng chống đỡ cho hệ giàn giáo nêm. 

Giăng liên kết khi lắp dựng tâng thứ 2 thì luân chuyển bớt từ giằng của sàn dưới đã đổ sàn nên tiết kiệm chi phí cho sàn thứ 2

luân chuyển giằng

Thanh giằng ngang

giằng ngang dàn giáo nêm