Giàn Giáo Nêm Bao Che
prev
  • Giàn Giáo Nêm Bao Che
  • giáo nêm bao che
  • nêm bao che
  • giàn giáo nêm bao che
next

- Giàn Giáo Nêm

- Giàn Giáo Nêm Phoenix 

- Giàn Giáo Nêm Bao Che 

- Bao Che Hệ Giàn Giáo Nêm Phoenix 

Đặt hàng

Chi tiết

   Giàn giáo nêm là sản phẩm thiết kế tối ưu cho chống sàn bê tông trong xây dựng dân dụng và công nghiệp. Ngoài ra nó còn được sử dụng để bao che cho công trình. Do chi phí đầu tư cao hơn hện giàn giáo khung cổ điển nên ít đơn vị sử dụng làm bao che. Song giàn giáo nêm bao che đảm bảo an toàn và kết cấu vững, lắp đặt nhanh hơn giàn giáo cô điển. 

   Hệ giàn giáo nêm sử dụng bao che công trinhg thường sử dụng chống đứng 2.5m, giằng ngang 1,5m hoặc 1.0m. Các cây chống đứng được liên kết vào tường trụ bê tông đảm bảo an toàn. Đồng thời lưới bao che được giăng để chống vật rơi khi thi công. 

giáo nêm bao che

Hình ảnh giàn giáo nêm bao che lắp đặt thực tế tại công trình xây dựng. 

bao che giáo nêm