CÂY CHỐNG ĐỨNG GIÀN GIÁO NÊM
prev
  • CÂY CHỐNG ĐỨNG GIÀN GIÁO NÊM
  • chống đứng hệ nêm
  • chống đứng giàn giáo nêm
  • cây chống đứng hệ vietform
  • Chống đứng
next

Cây chống đứng hệ giàn giáo nêm, cây chống đứng hệ giàn giáo vietform, cây chống đứng hệ nêm 3m

Cây chống hệ gian giao vietform 2.5m, cây chống đứng 1.5m, cây chống đứng 1.m

Đặt hàng

Chi tiết

    Cây chống đứng trong hệ giàn giáo nêm, giàn giáo vietform là bộ phần quan trọng nhất và chịu lực chính trong hệ giàn giáo nêm, cây chống đứng được làm từ ống thép D49, 2ly. Cây chống đứng hệ Dàn Giáo Nêm có các kích thước sau: 

+ Cây chống đứng 3m

+ Cây chống đứng 2,5m

+ Cây chống đứng 1,5m

+ Cây chống đứng 1m

Cây chống đứng

cây chống đứng giàn giáo nêm

DANGIAONEM

Cây chống đứng giàn giáo nêm làm từ thép ống kẽm cuốn, chống rỉ sét, tăng thời gian sử dụng cho các nhà thầu xây dựng