Coffa Tole, Copha Tôn, Cốt Pha Tôn Sàn
prev
  • Coffa Tole, Copha Tôn, Cốt Pha Tôn Sàn
  • coffa tole
next

COFFA TOLE, COPPHA TÔN

COPPHA SÀN, COPPHA 1M

COPPHA SÀN, COPPHA TÔN 

COPPHA 0.5M, COPPHA TÔN 1M

Đặt hàng

Chi tiết

   CÔNG TY PHOENIX: Cung cấp  Coppha Tôn, Coppha Sàn, Coppha 1m x 1m, Coppha Pha 1m x 0.5m

- Coffa Tole 1000 x 1000 x 1ly: Trọng lượng 13kg

- Coffa tole 1000 x 500 x 1ly: Trọng lượng: 6.5kg

    Coppha tôn chuyên dùng để lót sàn bê tông trong xây dựng. Công ty Phoenix sản xuất theo đơn đặt hàng của các nhà thầu xây dựng.

coppha tôn

   Coppha tole được dùng để làm sàn đổ bên tông trong xây dựng, ưu điểm là sử dụng được nhiều lần nên tiết kiệm chi phí. 

  La giằng dày 2.5m; cao 17mm, hàn tôn dày 1mm thành 18mm. Mỗi cạnh 8 thanh la giằng. 

coffa