Cây Chống Tăng, Cây Chống Dầm, Cây Chống Thép
prev
  • Cây Chống Tăng, Cây Chống Dầm, Cây Chống Thép
  • cay chong
next

Giá tiền: Liên hệ

Cây Chống chuyên dùng để chống dầm, chống đà, chống sàn trong xây dựng dân dụng và công nghiệp 

Cây chống hay còn gọi là cây chống thép, cây chống tăng, cây chống đơn, cây chống sàn...

Cây chống có các kích thước: Cây chống 3.5m; cây chống 4.0m; cây chống 4.2m; cây chống 4.5m; cây chống 5.0m

Đặt hàng

Chi tiết

   Cây Chống chuyên dùng để chống dầm, chống đà, chống sàn trong xây dựng dân dụng và công nghiệp 

   Cây chống hay còn gọi là cây chống thép, cây chống tăng, cây chống đơn, cây chống sàn...

   Cây chống có các kích thước: Cây chống 3.5m; cây chống 4.0m; cây chống 4.2m; cây chống 4.5m; cây chống 5.0m

cay chong