Kích Tăng Bằng (Kích Chân)

KÍCH TĂNG BẰNG - KÍCH TĂNG CHÂN - KÍCH BẰNG - KÍCH CHÂN

KICHTANG CHÂN

   Kích tăng bằng hay còn lại là kích tăng chân dùng để lắp đặt ở chân khung giàn giáo, lắp dựng và tăng đơ từ dưới lên. Kích thước tăng đơ cho loại kích 0.5m là 35mm. 

Kích tăng u

Kích tăng dàn giáo ống thép D34 x 0.5m