Coffa tole

Coffa tole hay còn gọi là coppha sàn, coppha thép chuyên dùng để lót sàn đổ bê tông trong xây dựng

Coppha tole loại 1000 x 1000x 1mm

Coppha tôn loại 1000 x 500 x 1mm

Coffa tole được làm từ thép tấm tole dày 1ly, các la giằng bên trong dày 2.5ly.

coffa tole

Cốp pha tôn thép

coffa thép