COPPHA

  Cốt pha tên tiếng anh là coffa là sản phẩm được dùng để định hình khuôn đổ bê tông, từ lót sàn bê tông, đổ trụ cột tròn, vuông, vách ngăn bê tông. Tùy theo chức năng mà coffa có nhiều loại với chất liêu khác nhau: Coppha tole sắt, cốp pha ván, cốp pha nhựa, coffa nhôm.

 CÔNG TY PHOENIX: Sản xuất Coppha các loại:

- Coppha tole, Coffa tole, Cốt pha tôn, coppha 1m x 1m, Coppha 1000 x 500

- Coppha phủ phim, ván cốt pha phủ phim, coppha sàn, ván ép phủ phim: 

+ Ván coppha phủ phim 1220x2440x18mm

+ Coffa film 1200x2440x15mm

+ Ván cốt pha phim 1220x2440x12mm

 

coppha phủ phim

+ Ván ép coppha đỏ dài 4m, rộng 0.2m; 0.25m; 0.3m; 0.35m....0.6m

ván ép đỏ

- Coppha Panel, Coppha định hình, Cot pha cột

coppha cột

Liên hệ đặt hàng => 0902 976 858 gặp A.Quân