BÁNH XE GIÀN GIÁO

BÁNH XE GIÀN GIÁO: Được sử dụng với mục đích di chuyển Dàn Giáo thuận tiện từ chỗ này qua chỗ khác để thi công. Bánh xe có hia loại là bánh xe tĩnh và bánh xe xoay. Bánh xe bằng cao su đặc và bánh xe PU. 

Bánh xe giàn giáo hiện này có nhiều loại khác nhau:

- BÁNH XE DÀN GIÁO D120

- BÁNH XE DÀN GIÁO D150

- BÁNH XE GIÀN GIÁO D200

 

bánh xe d150

bánh xe d200

bánh xe cao su