Cùm xoay D49

CÙM XOAY, KHÓA XOAY, KHÓA ỐNG 49

CÙM GIÀN GIÁO: Khóa cùm xoay có thể khóa được ống thép tròn từ D42 đến D49. Khóa xoay có thể xoay góc 3600 giữa hai cây. Sử dụng cùm xoay rất linh động trong công tác giằng gia cố, liên kết các ống típ với nhau.

CÙM XOAY D49

CÙM DÀN GIÁO 

CÙM XOAY

cùm xoay

    Cùm giàn giáo làm bằng thép tấm dày 2.5-3mm, sử dụng bulon 17 để vặn đảm bảo độ an toàn cao. Cùm khóa là lựa chọn không thể thiếu trọng việc liên kết các ống thép làm lan can hàng rào, để liên kết các cây chống tăng, để giằng chéo liên kết hệ khung giàn giáo bao che công trình. 

cùm khóa 49

cùm khóa giàn giáo