Cùm Cố Định

Cùm cố định là thiết bị khóa ống tip tròn từ D42 đến D49 và khóa cố định một góc 90 với nhau

- Cùm xoay, cùm cố định

- Khóa giáo, khóa ống tip

- Cùm 90 độ, cùm thẳng

- Cùm cố định dàn giáo 

cùm cố định