Bánh xe dàn giáo D120

Bánh xe giàn giáo là thiết bị lắp dựng dưới chân giàn giáo để di chuyến hệ giàn giáo một cách dễ dàng. Bánh xe giàn giáo có đường kích D120, D130 bánh đặc, cao su. 

Bánh xe có 2 loại là bánh xe giàn giáo tĩnh và bánh xe xoay có khóa chốt. Bánh xe giàn giáo có ống nối để lắp dựng ống chân giàn giáo vào. 

bánh - xe - giàn - giáo

Bánh xe giàn giáo D120; Bánh xe giàn giáo di động D130. 

Không tồn tại mẫu tin