Danh mục thép Ống

Thép Ống

Công ty Phoenix cung cấp thép ống dùng trong hệ bao che giàn giáo. Thép ống mạ kẽm làm giàn giáo xây dựng. Thép ống các loại từ phi 21; phi 27; phi 42; phi 49 làm giàn giáo thép.

+ Thép ống D42 dày 1.8ly; 2.0ly

+ Thép ống D49 dày 1.8ly; 2.0ly

thép ống d49