Coppha Panel

Coppha panel hay còn gọi là coppha định hình, tấm euroform

 - Công ty Phoenix sản xuất Coppha, Coppha Panel, Cotpha Panel, Coppha panel mặt ván phủ phim 12ly, Cốt pha mặt ván 12ly, Cốt pha cột, coppha định hình. 

- Coppha chuyên dùng để đổ cột, đổ trụ bên tông, kết hợp dùng đổ sàn 
- Dạng Coppha panel mặt ván phủ phim 12ly, khung V5, dày 2.5ly, liên kết bằng chốt chữ A, Chốt con sâu, tán chuồn, đảm bảo chất lượng, giá thành cạnh tranh

- Quy cách Coppha Panel mặt ván Phủ phim
 

A\B
900
1200
1500
1800
100
FW.0910
FW.1210
FW.1510
FW.1810
150
FW.0915
FW.1215
FW.1515
FW.1815
200
FW.0920
FW.1220
FW.1520
FW.1820
250
FW.0925
FW.1225
FW.1525
FW.1825
300
FW.0930
FW.1230
FW.1530
FW.1830
350
FW.0935
FW.1235
FW.1535
FW.1835
400
FW.0940
FW.1240
FW.1540
FW.1840
450
FW.0945
FW.1245
FW.1545
FW.1845
500
FW.0950
FW.1250
FW.1550
FW.1850
550
FW.0955
FW.1255
FW.1555
FW.1855
600
FW.0960
FW.1260
FW.1560
FW.1860
 
 

coppha panel