Cây Chống 5.0m

CÂY CHỐNG THÉP 5.0M Phoenix cung cấp được làm từ thép đen rồi nhúng sơn dầu và làm từ thép mạ kẽm. 

CÂY CHỐNG SÀN BÊ TÔNG 4.5M: Chiều cao chống tối thiếu là 3.0m; Chiều cao chống tối đa là 5.0m

CÂY CHỐNG 2LY, CÂY CHỐNG MÀU XANH, CÂY CHỐNG MÀU ĐỎ

Cây chống 4.5m

 

Không tồn tại mẫu tin