Thép Ống D49

 

 

Công ty Giàn giáo Phoenix cung cấp ống thép mạ kẽm chuyên dùng trong xây dựng và làm giàn giáo xây dựng. Các qui cách phổ biến thường dùng như:

+ Thép ống D49, Thép mạ kẽm D49

+ Thép ống kẽm D49x1.8ly

+ Thép ống D49x2ly

thép ống 49

thép ống mạ kẽm

bảng trọng lượng thép

 

 

Không tồn tại mẫu tin