CÂY CHỐNG 3.5M
prev
  • CÂY CHỐNG 3.5M
  • cay chong 3.5m
  • cây chống
next

Giá tiền: Liên hệ

CÂY CHỐNG, CÂY CHỐNG TĂNG

CÂY CHỐNG ĐƠN 3.5M, CÂY CHỐNG SÀN 3.5M

CÂY CHỐNG THÉP 3.5M, CÂY CHỐNG 3.5M

Đặt hàng

Chi tiết

   Công ty TNHH Thiết bị và Xây dựng Phoenix: Cung cấp Dàn Giáo, Cây Chống, Kích Tăng, Vận Thăng, Cẩu Tháp, Thép Hộp, Thép V...

   Cây chống tăng 3.5m được sử dụng để chống sàn đổ bê tông, chiều cao sử dụng tối đa: 3.5m, mức chống tối thiếu min là 1.5m

   Cây chống tăng 3.5m được sử dụng phần nhiều vào việc chống dầm, chống đà bổ trợ cho hệ chống khung giàn giáo. Khả năng chịu lực của cây chống 3.5m lên tới 1.7 tấn cho mỗi cây chống đơn. Mức này còn tăng lên khi các cây liên kết với nhau thành hệ chống sàn.

cây chống thép

cây chống