KHUNG GIÀN GIÁO 1530x1250
prev
  • KHUNG GIÀN GIÁO 1530x1250
  • Giàn Giáo 1.53m
  • khung dàn giáo 1.53m
  • Giàn giáo 1530x1250
  • Dàn giáo 1.53m, không đầu
next

- Khung dàn giáo 1.53m, giàn giáo 1.5m

- Dàn giáo 1.53m, có đầu nối, giàn giáo 1.53 có nòng

- Dàn giáo 1530 x 1250, giàn giáo 2ly

- Dàn giáo xây dựng 1.53m, giàn giáo bao che 1.53m

Đặt hàng

Chi tiết

KHUNG GIÀN GIÁO 1530x1250:

Dàn giáo 1.53m, có đầu nối, được làm từ ống thép D42, dày 2ly

- Dàn giáo 1.53m: 

+ Ống thép chính D42, cao 1.53m

+ Chiều rộng: 1250mm

+ Tay cong bo tròn, thép ống D27

+ Màu săc: màu cam, màu vàng, màu xanh..

Khung dàn giáo 1.53m sử dụng chéo giàn giáo 1.96m

Khung giàn giáo 1.53m của Phoenix sản xuất có cầu ngang giống như khung dàn giáo 1.7m