Công ty Phoenix mở chi nhánh tại 39 Lý Thường Kiệt, TT Dương Đông, Phú Quốc nhằm đáp dứng nhu cầu cũng như tiến độ về thiết bị xây dựng cho các nhà thầu trên địa bàn Phú Quốc. Đặc biệt Công ty mở rộng thêm mảng cho thuê thiết bị Vận thăng lồng, Cẩu tháp xây dựng

cẩu tháp phú quốc