Giàn giáo khung là sản phẩm thường được dùng để bao che công trình xây dựng. Giàn giáo khung còn được gọi là giàn giáo H (do hình thù giống chữ H

) , Giàn giáo khung một số nơi còn gọi là giàn giáo Tiệp, giàn giáo Minh Khai. Trước đây giáo khung được dùng chung cho công tác chống sàn cũng như bao che an toàn công trình. Sau này qui mô và sự phát triển của ngành xây dựng nên chống sàn được thay thế bởi giáo nêm và giáo Ringlock. Giáo H chủ yếu sử dụng trong công tác bao che công trình. 

Giáo khung hiện nay có 4 qui cách chung, chuẩn được sản xuất đại trà là: 

- Giàn giáo Khung 1700x1250, có đầu 

 - Giàn giáo khung 1530x1250, có đầu 

 - Giàn giáo khung 1200x1250, không đầu 

 - Giàn giáo khung 900x1250, không đầu

Bảng cập nhật giá CHO THUÊ GIÀN GIÁO KHUNG mới nhất do công ty chúng tôi cung cấp.