Hiện nay Công ty Phoenix cung cấp thêm dịch vụ CHO THUÊ HỆ GIÀN GIÁO NÊM, cho thuê thiết bị cho hệ giàn giáo nêm từ cây chống đứng 1m; 1.5m; 2m; 2.5m; 3m. Các loại giằng ngang từ 0.5m; 1m; 1,2m; 1,5m. Cây chống đà, cây chống consol cho các nhà thầu. 

STT Tên vật tư, hàng hoá Kg ĐVT Số
lượng
Đơn giá mua mới   Thành tiền mua mới    Số
ngày
TT 
Đơn giá
thuê
(ngày)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A Giá trị đặt cọc, tạm ứng phí thuê thiết bị                
1 Chống đứng Ø49x2 - L=2.5m
+ Có đầu; 03 cụm giằng 
7,6 Cây  1   174.800   174.800   60   250 
2 Chống đứng Ø49x2 - L=2.0m
+ Có đầu; 02 cụm giằng 
5,9 Cây  1   135.700   135.700   60   195 
3 Chống đứng Ø49x2 - L=1.5m
+ Có đầu; 02 cụm giằng 
4,8 Cây  1   110.400   110.400   60   152 
4 Chống đứng Ø49x2 - L=1.0m
+ Có đầu; 01 cụm giằng 
3,1 Cây  1   71.300   71.300   60   97 
5 Chống đứng Ø49x2 - L=0.5m
+ Có đầu; 01 cụm giằng 
1,9 Cây  1   43.700   43.700   60   66 
6 Giằng ngang Ø42x2 - L=0.45m 1,2 Cây  1   27.600   27.600   60   50 
7 Giằng ngang Ø42x2 - L=0.55m 1,4 Cây  1   32.200   32.200   60   65 
8 Giằng ngang Ø42x2 - L=0.95m 2,1 Cây  1   48.300   48.300   60   80 
9 Giằng ngang Ø42x2 - L=1.15m 2,4 Cây  1   55.200   55.200   60   95 
10 Chống đà 3,1 Cây  1   77.500   77.500   60   170 
11 Chống consol 8 Cây  1   200.000   200.000   60   395 
12 Kích tăng u rỗng Ø34x0.5m 1,6 Cây  1   45.000   45.000   60   102 
13 Kích tăng bằng rỗng Ø34x0.5m 1,6 Cây  1   45.000   45.000   60   102 

 

 Trên đây là BẢNG GIÁ CHO THUÊ GIÀN GIÁO NÊM MỚI NHẤT để các nhà thầu tham khảo. Để có thông tin chính xác quý khách hàng cần liên hệ để được báo giá tại thời điềm cần thuê dàn giáo nêm. Giá tùy thuộc và biến động của thị trường, thời gian thuê, số lượng thuê và địa điểm công trình cấp hàng.