Công ty Phoenix cung cấp dịch vụ Cho Thuê Giàn Giáo Ringlock số lượng lớn, đáp ứng nhu cầu các nhà thầu lớn nhỏ. Giàn giáo đa dạng chủng loại, hàng có sẵn tại kho. Hàng mạ kẽm chất lượng. 

Cho thuê Chống Ringlock Qui Cách:

Chống Ringlock D48.3 x 2,5ly dài 2,5m

Chống Ringlock D48.3 x 2,5ly dài 2,0m

Chống Ringlock D48.3 x 2,5ly dài 1,5m

Chống Ringlock D48.3 x 2,5ly dài 1,0m

Giằng ngang Ringlock D42x2 - dài 1,55m

Giằng ngang Ringlock D42x2 - dài 1,15m

Giằng ngang Ringlock D42x2 - dài 0,85m

 

BẢNG GIÁ CHO THUÊ GIÀN GIÁO RINGLOCK mới nhất

STT SẢN PHẨM ĐVT Giá sản phẩm Giá thuê/ ngày Giá thuê/ tháng
1 Cây chống Ringlock 3m có đầu nối Cây  315.000   1.150  35
2 Cây chống Ringlock 2.5m có đầu nối Cây  263.000   950  29
3 Cây chống Ringlock 2m có đầu nối Cây  205.000   810  25
4 Cây chống Ringlock 1.5m có đầu nối Cây  160.000   700  21
5 Cây chống Ringlock 1m có đầu nối Cây  110.000   400  12
6 Cây chống Ringlock 0.5m có đầu nối Cây  60.000   200  6
7 Giằng ringlock 1m8 Cái  115.000   420  12,6
8 Giằng ringlock 1m6 Cái  99.000   390  11,7
9 Giằng ringlock 1m2 Cái  69.000   290  6
10 Giằng ringlock 1m cây  58.000   250  7,5
11 Giằng ringlock 0,6m cây  45.000   120  3,6
12 Console Ringlock cây  32.000   850  25,5
13 Chống đà Ringlock cái  269.000   750  22,5

Giàn giáo Ringlock có sẵn tại kho số lượng lớn phục vụ công trình xây dựng.