Công ty Rainbow cho thuê hệ giàn giáo Nhật Bản. Hệ Giàn Giáo Nhật Bản cơ bản giống hệ giàn giáo nêm Vietform của Việt Nam. Song chất lượng tốt hơn do sản phẩm làm từ thép dày 2.4ly, nhúng kẽm nóng. Các chi tiết cũng làm rất chắc chắn từ tai nêm, chốt giằng. 

Các sản phẩm đồng nhất, khách hàng thuê giàn giáo Nhật Bản không phải lo lắng thiếu thiết bị. Sản phẩm đồng bộ từ cây chống, giằng ngang, mâm giáo, thang giáo, thanh giằng chéo.

Song với tiêu chí thâm nhập thị trường nên chi phí thuê sẽ thấp hơn giàn giáo nêm. Đây là một yếu tố mà các nhà thầu cần lưu ý và cân nhắc. 

Vấn đề lắp đặt thì rất đơn giản như hệ giàn giáo nêm. 

Khối lượng hàng hiện tại của chúng tôi hiện có lên đến 855 tấn, đảm bảo khối lượng cho các công trình sử dụng

STT Tên vật tư, hàng hoá Kg ĐVT Số
lượng
Tổng Kg
1 2 3 4 5  
A Giá trị đặt cọc, tạm ứng phí thuê thiết bị          
1 Chống đứng Ø49x2.4 - L=3.6m
+ Có đầu; 08 cụm giằng 
13.1 Cây  17,136   224,482 
2 Chống đứng Ø49x2.4 - L=2.7m
+ Có đầu; 06 cụm giằng 
10 Cây  5,400   54,000 
3 Chống đứng Ø49x2.4 - L=1.8m
+ Có đầu; 04 cụm giằng 
6.8 Cây  6,929   47,117 
4 Chống đứng Ø49x2.4 - L=0.9m
+ Có đầu; 02 cụm giằng 
3 Cây  4,175   12,525 
4 Chống đứng Ø49x2.4 - L=0.81m
+ Có đầu; 02 cụm giằng 
3 Cây  3,962   11,886 
5 Chống đứng Ø49x2.4 - L=0.45m
+ Có đầu; 01 cụm giằng 
2.2 Cây  3,740   8,228 
6 Giằng ngang Ø42x2 - L=300mm 1 Cây  14,214   14,214 
7 Giằng ngang Ø42x2 - L=600mm 1.7 Cây  4,994   8,490 
8 Giằng ngang Ø42x2 - L=900mm 2.4 Cây  58,706   140,894 
9 Giằng ngang Ø42x2 - L=1200mm 3 Cây  43,456   130,368 
10 Giằng ngang Ø42x2 - L=1500mm 3.8 Cây  1,926   7,319 
11 Giằng ngang Ø42x2 - L=1800mm 4.3 Cây  15,376   66,117 
12 Mâm 900x400 7.5 Cây  504   3,780 
13 Mâm 1200x400 10 Cây  1,296   12,960 
14 Mâm 1500x400 11.7 Cây  144   1,685 
15 Mâm 1800x400 13.8 Cây  1,296   17,885 
16 Mâm 900x250 5.5 Cây  252   1,386 
17 Mâm 1200x250 6.8 Cây  648   4,406 
18 Mâm 1500x250 7.3 Cây  72   526 
19 Mâm 1800x250 9.7 Cây  648   6,286 
20 Kích tăng bằng rỗng Ø38x0.6m 2.7 Cây  3,170   8,559 
21 Thang giáo 1800x1800 17.4 Cây  280   4,872 
22 Giằng chéo Ø27 - 1800x1800 4 Cây  5,992   23,968 
23 Giằng chéo Ø27 - 1500x1350 3.5 Cây  642   2,247 
24 Giằng chéo Ø27 - 1200x900 2.7 Cây  8,132   21,956 
25 Giằng chéo Ø27 -  900x900 2.4 Cây  8,025   19,260 
Cộng A    855,415 

 

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Mr.Quân để có báo giá chi tiết: Điện thoại: 0902 97 68 58

giàn giáo nhật bản

giàn giáo nhật

chống đứng giáo nhật

thang giáo nhật

kích đà consol