Giàn giáo xây dựng mạ kẽm là thiết bị được sản xuất từ thép ống mạ kẽm, các mối hàn được xử lý lại bằng kẽm nguôi. Hiện nay giàn giáo mạ kẽm được nhiều nhà thầu lựa chọn sử dụng vì tiện ích và giá cả hợp lý. 

  Giàn giáo khung được tính bằng bộ. Bộ giàn giáo nhỏ thì tính 2 khung + 2 chéo. Bộ giàn giáo khung lớn mà các nhà thầu lớn thường gọi là 42 khung + 42 cặp chéo. Giàn giáo khung có các kích thước chuẩn, đồng bộ ở tất cả nhà sản xuất với chiều cao như sau:

- Giàn giáo 1.7m, rộng 1.25m

- Giàn giáo 1.53m, rộng 1.25m

- Giàn giáo 1.2m, rộng 1.25m

- Giàn giáo 0.9m, rộng 1.25m

  Công ty Phoenix là đơn vị sản xuất giàn giáo xây dựng trực tiếp tại Tp.HCM. Chúng tôi cung cấp giàn giáo khung giá rẻ tại Long An, Giàn giáo khung mạ kẽm giá rẻ tại Tân An, Giàn giáo mạ kẽm giá tốt nhất Đức Hòa, Đức Huệ Long An. 

giàn giáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Công ty Giàn Giáo Ph