CÔNG TY PHOENIX: Cung cấp Dàn Giáo Xây Dựng Tại Bình Dương. Sản phẩm Dàn giáo, Cây Chống, Coppha, Kích Tăng, Mâm Dàn Giáo, Thang Dàn Giáo... được các nhà thầu tại Bình Dương sử dụng xây dựng các công trình tại thành phố mới Bình Dương. Đặc biệt là Becamex là đối tác lâu năm của công ty Phoenix. Sau khi sử dụng lần đầu vào năm 2010, công ty Becamex đã hài lòng về chất lượng cũng như cách làm việ chuyên nghiệp của công ty Phoenix. Đến nay hàng năm cung cấp cho Becamex hàng ngàn khung dàn giáo và thiết bị các loại, doanh thu hàng năm hàng tỷ đồng.

Giao Dàn Giáo

 

 

Tin tức & Sự kiện khác