Công ty Phoenix chuyên sản xuất và nhập khẩu thiết bị xây dựng. Đầu tháng 9 vừa qua công ty Phoenix lắp dựng và kiểm định đưa vào sử dụng Cẩu Tháp QTZ63 tại công trình HQC Nha Trang. Sản phẩm được nhập khẩu và lắp đặt kiểm định tại công trình. Công ty bảo trì và kiểm tra sản phẩm thường xuyên theo định kỳ hoặc có yêu cầu của nhà thầu, đảm bảo vận hành và sử dụng an toàn nhất.

Cẩu tháp

Cẩu tháp xây dựng

Tin tức & Sự kiện khác